КАТАЛОГ КНИГИ

Фалбакен, Кнут
Тежки времена : Дилогия / Кнут Фалбакен ; Прев. от норв. Антония Бучуковска ; [С послесл. от Е. Араб-Огли]. - София: Народна култура, 1989. - 549 с.; 20 см.

Ориг. загл. Uar / Knut Falbakken

УДК 839.6-31

Именен показалец

Фалбакен, Кнут

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899 / Ф19
Инв. №
15520

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)