КАТАЛОГ КНИГИ

Бодлер, Шарл и др.
Трима френски поети : [Сб. стихотворения] / Шарл Бодлер, Пол Верлен, Артюр Рембо; Подбрал, прев. от фр. Кирил Кадийски. - София: Народна култура, 1978. - 188 с.; 17 см. - (Библиотека Панорама ; N 97. Серия Поезия; 6)

Съдържа и Шарл Бодлер - живот в дати ; Досие на процеса / Прев. със съкращения Лиляна Жекова ; Пол Верлен - живот в дати ; Артюр Рембо - живот в дати

УДК 840-1

Именен показалец

Бодлер, Шарл
Верлен, Пол
Рембо, Артюр

Предметен показалец

Френска литература

Сигнатура
820/899-1 / Б55
Инв. №
8000

Още от същия автор

Бодлер, Шарл. Естетически и критически съчинения;. София: Наука и изкуство, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)