КАТАЛОГ КНИГИ

Терликовска, Мария
Дърво до небето : Повест / Мария Терликовска ; Прев. от пол. Райна Цветкова ; Худож. Тереса Валбик. - София: Отечество, 1981. - 32 с. : с ил.; 24 см.

Ориг. загл. Drzewo do samedo nieba / Maria Terlikowska

УДК 884-32

Именен показалец

Терликовска, Мария

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Т53
Инв. №
12423

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)