КАТАЛОГ КНИГИ

Съвременни немски разкази : Сборник / Състав. [с предг. от] Любен Дилов ; Прев. от нем. Н. Георгиев и др.. - София: Народна култура, 1970. - 297 с.; 20 см.

Други прев. : Ц. Узунова-Калудиева, Ст. Кожухаров, Н. Попова, В. Константинов, Л. Дилов, С. Рачева, В. Андреева

УДК 830-32

Именен показалец

Дилов, Любен (съст.)

Предметен показалец

Немска литература

Сигнатура
820/899 / С96
Инв. №
10628
Сигнатура
820/899 / С96
Инв. №
8106

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)