КАТАЛОГ КНИГИ

Стоу, Хариет Бичер
Чичо Томовата колиба : Роман / Хариет Бичер Стоу ; Прев. от англ. Анна Каменова; Худож. Любен Зидаров. - 6 изд. - София: Народна младеж, 1979. - 240 с. : с ил.; 33 см.

Ориг. загл. Uncle Tom`s cabin / Harriet Beecher Stowe

УДК 820(73)-31

Именен показалец

Стоу, Хариет Бичер

Предметен показалец

Американска литература

Сигнатура
820/899 / С82
Инв. №
1793
Сигнатура
820/899 / С82
Инв. №
1795

Още от същия автор

Стоу, Хариет. Чичо Томовата колиба. София: Отечество, 1989

Стоу, Хариет. Чичо Томовата колиба. София: Прозорец, 1992

Стоу, Хариет. Чичо Томовата колиба. София: Народна младеж, 1954


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)