КАТАЛОГ КНИГИ

Стоу, Хариет Бичер
Чичо Томовата колиба : Роман / Хариет Бичер Стоу ; Прев. от англ. Анна Каменова ; Ил. Иван Димов. - 8 изд. - София: Отечество, 1989. - 310 с. : с ил.; 21 см. - (Избрани книги за деца и юноши)

Ориг. загл. Uncle Tom`s cabin / Harriet Beecher Stowe

УДК 820(73)-31

Именен показалец

Стоу, Хариет Бичер

Сигнатура
820/899 / С82
Инв. №
15212
Сигнатура
820/899 / С82
Инв. №
15162
Сигнатура
820/899 / С82
Инв. №
15163
Сигнатура
820/899 / С82
Инв. №
15161

Още от същия автор

Стоу, Хариет. Чичо Томовата колиба. София: Прозорец, 1992

Стоу, Хариет. Чичо Томовата колиба. София: Народна младеж, 1954

Стоу, Хариет. Чичо Томовата колиба. София: Народна младеж, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)