КАТАЛОГ КНИГИ

Спарк, Мюриъл
Преднамерено шляене : Роман / Мюриъл Спарк ; Прев. от англ. Ленин Костов. - София: Народна култура, 1984. - 212 с.; 17 см.

Ориг. загл. Loitering with lntent / Muriel Spark

УДК 820-31

Именен показалец

Спарк, Мюриъл

Предметен показалец

Английска литература

Сигнатура
820/899 / С55
Инв. №
13926

Още от същия автор

Спарк, Мюриъл. Балада за Пекъм Рай. Пловдив: Христо Г. Данов, 1978

Спарк, Мюриъл. Робинсън. Варна: Георги Бакалов, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)