КАТАЛОГ КНИГИ

Смит, Уилбър Едисън
Един сокол лети : Роман / Уилбър Смит ; Прев. от англ. Людмила Близнакова. - 2 изд. - Варна: Георги Бакалов, 1989. - 576 с.; 20 см.

Ориг. загл. A falcon flies / Wibur Smith

УДК 896(680)-31

Именен показалец

Смит, Уилбър Едисън

Предметен показалец

Африканска литература

Сигнатура
820/899 / С47
Инв. №
15500
Сигнатура
820/899 / С47
Инв. №
15512
Сигнатура
820/899 / С47
Инв. №
17423

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)