КАТАЛОГ КНИГИ

Смит, Патрик
Ейнджъл сити : Роман / Патрик Смит ; Прев. от англ. Христо Кънев. - София: Издателство на БЗНС, 1983. - 184 с.; 20 см.

Ориг. загл. Angel City / Patrick D. Smith

УДК 820(73)-31

Именен показалец

Смит, Патрик

Предметен показалец

Американска литература

Сигнатура
820/899 / С47
Инв. №
11258
Сигнатура
820/899 / С47
Инв. №
14051

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)