КАТАЛОГ КНИГИ

Сенкевич, Хенрик
Скици с въглен : Новели / Хенрик Сенкевич ; Прев. от пол. [с послесл.] Димитър Инономов. - София: Народна култура, 1974. - 319 с.; 17 см. - (Библиотека Панорама, №9 : Серия Проза; 9)

Ориг. загл. Szkice Weglem / Henryk Sienkiewicz

УДК 884-32

Именен показалец

Сенкевич, Хенрик

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / С33
Инв. №
2682

Още от същия автор

Сенкевич, Хенрик. Quo vadis. София: Народна култура, 1980

Сенкевич, Хенрик. Quo vadis. София: Народна култура, 1983

Сенкевич, Хенрик. Стас и Нели. София: Отечество, 1979

Сенкевич, Хенрик. Янко Музикантът. София: Пан, [2003]

Сенкевич, Хенрик. Янко Музикантът. София: Отечество, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)