КАТАЛОГ КНИГИ

Сенкевич, Хенрик
Стас и Нели : Роман / Хенрик Сенкевич ; Прев. от пол., [послесл.] Огнян Тодоров ; Худож. Христо Брайков. - 3 изд. - София: Отечество, 1979. - 310 с.; 22 см. - (Световна класика за деца и юноши)

Ориг. загл. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz

УДК 884-93-31

Именен показалец

Сенкевич, Хенрик

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / С33
Инв. №
3630

Още от същия автор

Сенкевич, Хенрик. Quo vadis. София: Народна култура, 1980

Сенкевич, Хенрик. Quo vadis. София: Народна култура, 1983

Сенкевич, Хенрик. Скици с въглен. София: Народна култура, 1974

Сенкевич, Хенрик. Янко Музикантът. София: Пан, [2003]

Сенкевич, Хенрик. Янко Музикантът. София: Отечество, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)