КАТАЛОГ КНИГИ

Садовяну, Михаил
Родът на Шоймару : Роман ; Островът на цветята : Повест / Михаил Садовяну ; Прев. от рум. Спаска Кануркова,Йордан Стратиев ; Худож. Александър Алексов ; [С послесл. от Николай Зидаров]. - 1 и 2 изд. - София: Отечество, 1982. - 328 с. : с ил.; 22 см. - (Световна класика за деца и юноши)

УДК 859.0-31+859.0-32

Именен показалец

Садовяну, Михаил

Предметен показалец

Румънска литература

Сигнатура
820/899 / С13
Инв. №
12458

Още от същия автор

Садовяну, Михаил. Две мъки. София: Народна култура, 1978

Садовяну, Михаил. Една воденица се носеше по Сирет. София: Народна култура, 1976


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)