КАТАЛОГ КНИГИ

Рот, Йозеф
Радецки марш : Роман / Йозеф Рот; Прев. от нем. Елена Матушева-Попова ; [С предг. от Дмитрий Затонски]. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1981. - 295 с.; 20 см.

Ориг. загл. Radectzky marsch / Joseph Roth

УДК 830(436)-31

Именен показалец

Рот, Йозеф

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899 / Р87
Инв. №
3084

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)