КАТАЛОГ КНИГИ

Роидис, Емануил
Папеса Йоана : Роман / Емануил Роидис ; Прев. от гр. [с предг.] Георги Куфов. - 2 изд. - София: Издателство на ОФ, 1980. - 301 с.; 17 см.

Ориг. загл. I papissa Ioanna

УДК 877.4-31

Именен показалец

Роидис, Емануил

Предметен показалец

Гръцка литература

Сигнатура
820/899 / Р79
Инв. №
6469

Още от същия автор

Роидис, Емануил. Папеса Йоана. София: Издателство на ОФ, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)