КАТАЛОГ КНИГИ

Ренар, Жул
Червенокосото : Роман / Жул Ренар ; Прев. от фр. [с послесл. от] Мария Далчева ; Худож. Киро Мавров. - София: Отечество, 1985. - 159 с. : с ил.; 20 см. - (Избрани книги за деца и юноши)

Ориг. загл. Poil de carotte

УДК 840-93-31

Именен показалец

Ренар, Жул

Предметен показалец

Френска литература

Сигнатура
820/899 / Р52
Инв. №
12187
Сигнатура
820/899 / Р52
Инв. №
13790
Сигнатура
820/899 / Р52
Инв. №
11998

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)