КАТАЛОГ КНИГИ

Рауд, Ено
Пламъци в затъмнения град : Повест / Ено Рауд ; Прев. от рус. Слава Николова; Худож. Людмил Чехларов. - София: Народна младеж, 1973. - 159 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Огонь в затемненном городе / Эно Рауд

УДК 894.545-93-32

Именен показалец

Рауд, Ено

Сигнатура
820/899 / Р38
Инв. №
8357

Още от същия автор

Рауд, Ено. История с летящи чинии. София: Народна младеж, 1978

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста блада. София: Дамян Яков, 1996

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста блада. София: Отечество, 1980

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста блада. София: Отечество, 1986

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада. София: Дамян Яков, 2006


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)