КАТАЛОГ КНИГИ

Рауд, Ено
История с летящи чинии : Повест / Ено Рауд ; Прев. от рус. Весела Сарандева ; [С предг. от Анатолий Алексин] ; Худож. Татяна Станкулова. - София: Народна младеж, 1978. - 228 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Аврора : Съветски писат. за деца и юноши)

Ориг. загл. История с летящими тарелками / Эно Рауд

УДК 894.545-93-32

Именен показалец

Рауд, Ено

Сигнатура
820/899 / Р38
Инв. №
8382

Още от същия автор

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста блада. София: Дамян Яков, 1996

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста блада. София: Отечество, 1980

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста блада. София: Отечество, 1986

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада. София: Дамян Яков, 2006

Рауд, Ено. Пламъци в затъмнения град. София: Народна младеж, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)