КАТАЛОГ КНИГИ

Рауд, Ено
Маншон, Полуобувка и Мъхеста блада : Приказна повест / Ено Рауд ; Прев. от ест. Дора Янева-Медникарова ; Худож. Едгар Валтер. - София: Отечество, 1980. - 272 с. : с ил.; 24 см. - (Вълшебници)

Ориг. загл. Naksitrallid / Eno Raud

УДК 894.545-93-32

Именен показалец

Рауд, Ено

Сигнатура
820/899 / Р38
Инв. №
6898

Още от същия автор

Рауд, Ено. История с летящи чинии. София: Народна младеж, 1978

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста блада. София: Дамян Яков, 1996

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста блада. София: Отечество, 1986

Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада. София: Дамян Яков, 2006

Рауд, Ено. Пламъци в затъмнения град. София: Народна младеж, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)