КАТАЛОГ КНИГИ

Райски, Милан
Вълча кръв : [Разкази] / Милан Райски ; Прев. от словаш. Кирил Трайков. - София: Земиздат, 1978. - 352 с.; 20 см. - (Ловни приключения)

Ориг. загл. Vlcia krv / Milan Raiskv

УДК 885.4-32

>Анотация<

Именен показалец

Райски, Милан

Предметен показалец

Животни

Сигнатура
820/899 / Р29
Инв. №
17688

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)