КАТАЛОГ КНИГИ

Полски морски новели / Състав. [с предг.] Лешек Пророк ; Прев. [от пол.] Боян Биолчев, Магдалена Атанасова, Методи Методиев. - Варна: Държавно издателство, 1972. - 392 с.; 20 см. - (Поредица Световни морски новели; 3)
УДК 884-32

Именен показалец

Пророк, Лешек (съст.)

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / П70
Инв. №
8341

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)