КАТАЛОГ КНИГИ

Парандовски, Ян
Цар на живота : Роман за Оскар Уайлд / Ян Парандовски ; Прев. от пол. Лилия Рачева ; [С предг. от Атанас Свиленов]. - София: Народна култура, 1986. - 216 с.; 20 см. - (Библиотека Световни образи)

Ориг. загл. Krol zycia / Jan Parandowski

УДК 884-312.6

Именен показалец

Парандовски, Ян
Уайлд, Оскар (за него)

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / П22
Инв. №
12958

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)