КАТАЛОГ КНИГИ

Павич, Синиша
Горещ вятър : Роман / Синиша Павич ; Прев. от сърбохърв. Сийка Рачева. - София: Издателство на ОФ, 1985. - 238 с.; 20 см.

Ориг. загл. Vruc vetar / Sinisa Pavic

УДК 886.1-31

Именен показалец

Павич, Синиша

Предметен показалец

Сръбска литература

Сигнатура
820/899 / П12
Инв. №
12026

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)