КАТАЛОГ КНИГИ

Ожешкова, Елиза
Госпожица Антонина / Елиза Ожешкова ; Състав. и прев. от пол. Малина Иванова ; [С предг. от Боян Биолчев]. - София: Народна култура, 1978. - 234 с.; 17 см. - (Библиотека Панорама ; 93 : Серия Проза; 73)

Ориг. загл. Dziela wybrane / Eliza Orzeszke

УДК 884-32

Именен показалец

Ожешкова, Елиза

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / О 44
Инв. №
8014

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)