КАТАЛОГ КНИГИ

Ньостлингер, Кристине
Илзе Янда на 14 години : Повест / Кристине Ньостлингер ; Прев. от нем. Калина Захариева ; Худож. Евгения Павлова. - София: Отечество, 1990. - 136 с. : с ил.; 20 см. - (Връстници)

Ориг. загл. Ilse Janda, 14 Jahre / Christine Nostlinger

УДК 830(436)-93-32

Именен показалец

Ньостлингер, Кристине

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899 / Н97
Инв. №
19235
Сигнатура
820/899 / Н97
Инв. №
15812
Сигнатура
820/899 / Н97
Инв. №
15811

Още от същия автор

Ньостлингер, Кристине. Гретхен Закмайер. София: Отечество, 1988

Ньостлингер, Кристине. Долу краставичния цар. София: Народна младеж, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)