КАТАЛОГ КНИГИ

Нушич, Бранислав
Автобиография / Бранислав Нушич ; Прев. [от сърбохърв.] Боян Ничев ; Худож. Киро Мавров. - 3 изд. - София: Отечество, 1979. - 280 с. : с ил.; 20 см. - (Когато бях малък; 7)

Ориг. загл. Сабрана дела / Бранислав Нушич

УДК 886.1-313

Именен показалец

Нушич, Бранислав

Предметен показалец

Сръбска литература

Сигнатура
820/899 / Н97
Инв. №
8386

Още от същия автор

Нушич, Бранислав. Автобиография. София: Дамян Яков, 1999


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)