КАТАЛОГ КНИГИ

Новият ден на човечеството : Западни писатели за Великата октомврийска социалистическа революция / Прев. Ел. Николова и др. - София: Народна култура, 1977. - 216 с.; 17 см. - (Библиотека Панорама ; 71. Серия Художествена документалистика; 3)
УДК 820/899-94

Именен показалец

Минева, Милка (прев.)
Николова, Елена (прев.)
Филипов, Владимир (прев.)

Предметен показалец

Октомврийска революция 1917 г.

Сигнатура
820/899 / Н86
Инв. №
14017
Сигнатура
820/899 / Н86
Инв. №
7992

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)