КАТАЛОГ КНИГИ

Ненацки, Збигнев
Господин Автомобил и загадките на Фромборк : Роман / Збигнев Ненацки ; Прев. от пол. Елена Пеловска ; Худож. Георги Анастасов. - София: Отечество, 1980. - 224 с. : с ил.; 20 см. - (Четиво за юноши; 15)

Ориг. загл. Pan Samoshodzik i zagadk Fromborka
Съдържа и: За автора

УДК 884-31

Именен показалец

Ненацки, Збигнев

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Н54
Инв. №
14297

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)