КАТАЛОГ КНИГИ

Музил, Роберт
Лутанията на възпитаника Тьорлес : Роман / Роберт Музил ; Прев. от нем. Надя Фурнаджиева ; [С предг. от Надежда Дакова]. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1983. - 207 с.; 20 см.

Ориг. загл. Die Verwirrungen des Zoglings Toriess / Robert Musil

УДК 830(436)-31

Именен показалец

Музил, Роберт

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899 / М95
Инв. №
11186

Още от същия автор

Музил, Роберт. Три жени. София: Народна култура, 1984


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)