КАТАЛОГ КНИГИ

Мориц, Рудо
От ловджийската чанта : Разкази / Рудо Мориц ; Прев. от словаш. Лъчезар Мишев ; Худож. Алла Георгиева. - София: Отечество, 1984. - 152 с.; 24 см.

Ориг. загл. Z Pol`ovnickej kapsy / Rudo Moric

УДК 885.4-32

Именен показалец

Мориц, Рудо

Предметен показалец

Животни
Словашка литература

Сигнатура
820/899 / М89
Инв. №
12197
Сигнатура
820/899 / М89
Инв. №
12474

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)