КАТАЛОГ КНИГИ

Миоко, Мацутани
Историята на говорещото столче : Повест / Миоко Мацуани ; Прев. от япон. [с послесл. от] Нели Чалъкова ; Худож. Петър Терзиев. - София: Отечество, 1985. - 110 с. : с ил.; 24 см.
УДК 895.6-32

Именен показалец

Миоко, Мацутани

Предметен показалец

Японска литература

Сигнатура
820/899 / М67
Инв. №
12004

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)