КАТАЛОГ КНИГИ

Минач, Владимир
Живи и мъртви : Роман / Владимир Минач ; Прев. от словаш. [с послесл. от] Невена Захариева. - София: Народна култура, 1972. - 340 с.; 20 см. - (Библиотека Избрани романи; 7)

Ориг. загл. Zivi i mrtvi / Vladimir Minac
Кн. е ч. 2 от трилогията Поклонение

УДК 885.4-31

Именен показалец

Минач, Владимир

Предметен показалец

Словашка литература

Сигнатура
820/899 / М62
Инв. №
7040

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)