КАТАЛОГ КНИГИ

Лундгрен, Макс
Момчето със златните панталони : Момчето със златните панталони / Макс Лундгрен ; Прев. от швед. Антоанета Приматарова-Милчева ; Худож. Борис Бранков. - София: Отечество, 1986. - 112 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Макс Лундгрен ; Прев. от швед. Антоанета Приматарова-Милчева ; Худож. Борис Бранков / Max Lundgren

УДК 839.7-93-31

Именен показалец

Лундгрен, Макс

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899 / Л88
Инв. №
14195
Сигнатура
820/899 / Л88
Инв. №
12612
Сигнатура
820/899 / Л88
Инв. №
14205

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)