КАТАЛОГ КНИГИ

Лофтинг, Хю
Циркът на доктор Дулитъл : Роман / Хю Лофтинг ; Прев. от англ. Жени Божилова. - София: Отечество, 1984. - 184 с. : с ил.; 24 см. - (Вълшебници)

Ориг. загл. Doctor Dolittle`s circus / Hugh Lofting

УДК 820-93-31

Именен показалец

Лофтинг, Хю

Предметен показалец

Английска литература

Сигнатура
820/899 / Л84
Инв. №
12335
Сигнатура
820/899 / Л84
Инв. №
17830
Сигнатура
820/899 / Л84
Инв. №
11831
Сигнатура
820/899 / Л84
Инв. №
12196

Още от същия автор

Лофтинг, Хю. Историята на доктор Дулитъл. София: Отечество, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)