КАТАЛОГ КНИГИ

Лофтинг, Хю
Историята на доктор Дулитъл : В която се разказва за неговия чудноват живот в родината и за удивителните му приключения в далечни и непознати страни / Хю Лофтинг ; Прев. от англ. Жени Божилова ; Худож. Симеон Спиридонов. - 2 изд. - София: Отечество, 1979. - 152 с. : с ил.; 24 см. - (Вълшебници)

Ориг. загл. The story of doctor Dolittle / Hugh Lofting

УДК 820-93-31

Именен показалец

Лофтинг, Хю

Предметен показалец

Английска литература

Сигнатура
820/899 / Л84
Инв. №
8549

Още от същия автор

Лофтинг, Хю. Циркът на доктор Дулитъл. София: Отечество, 1984


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)