КАТАЛОГ КНИГИ

Лем, Станислав
Непобедимият : Повест / Станислав Лем; Прев. от пол. Боян Биолчев ; Худож. Иван Кирков. - София: Народна култура, 1969. - 186 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Niezwyciezony / Stanislaw Lem

УДК 884-32

Именен показалец

Лем, Станислав

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Л44
Инв. №
14054

Още от същия автор

Лем, Станислав. Високият замък. София: Отечество, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)