КАТАЛОГ КНИГИ

Лем, Станислав
Високият замък : Автобиография / Станислав Лем; Прев. от пол. Магдалена Атанасова ; Ил. Петър Терзиев. - София: Отечество, 1985. - 144 с. : с ил.; 20 см. - (Когато бях малък; 22)

Ориг. загл. Wysoki Zamek / Stanislaw Lem

УДК 884-322.6

Именен показалец

Лем, Станислав

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Л44
Инв. №
14423
Сигнатура
820/899 / Л44
Инв. №
14153

Още от същия автор

Лем, Станислав. Непобедимият. София: Народна култура, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)