КАТАЛОГ КНИГИ

Кушневич, Анджей
Кралят на двете Сицилии : Роман / Анджей Кушневич ; Прев. от пол. Димитрина Лау-Буковска ; [С предг. от Огнян Сапарев]. - София: Народна култура, 1982. - 236 с.; 20 см. - (Библиотека Избрани романи; 1)

Ориг. загл. Krol obojga Sycyli / Andrzej Kusniewicz

УДК 884-31

Именен показалец

Кушневич, Анджей

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / К94
Инв. №
10436

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)