КАТАЛОГ КНИГИ

Крюс, Джеймс
Флорентина : Разказ за момичета, момченца, родители, градски съветници и бакали / Джеймс Крюс; Прев. от нем. Елена Николова-Руж ; Худож. Кирил Мавров. - София: Отечество, 1979. - 95 с. : с ил.; 20 см. - (Смехурко)

Ориг. загл. Florentine / James Kruss

УДК 830-93-32

Именен показалец

Крюс, Джеймс

Сигнатура
820/899 / К92
Инв. №
14450
Сигнатура
820/899-34 / К92
Инв. №
8384
Сигнатура
820/899-34 / К92
Инв. №
1644
Сигнатура
820/899-34 / К92
Инв. №
14002

Още от същия автор

Крюс, Джеймс. Моят прадядо и аз. София: Отечество, 1987

Крюс, Джеймс. Моят прадядо, героите и аз. София: ЕМАС, 2004


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)