КАТАЛОГ КНИГИ

Животът на Ласарильо от Тормес и неговите преживелици и несгоди : Повест / Прев. от исп. [с послесл.] Лъчезар Мишев ; Худож. Ралица Станоева. - София: Отечество, 1983. - 64 с. : с ил.; 24 см.

Ориг. загл. Lazarillo de Tormes / Неизв. авт. от ХVІ в.

УДК 860-32

Именен показалец

Мишев, Лъчезар (прев.)

Предметен показалец

Испанска литература

Сигнатура
820/899 / Ж49
Инв. №
12336
Сигнатура
820/899 / Ж49
Инв. №
11594

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)