КАТАЛОГ КНИГИ

Крашевски, Юзеф Игнаци
Старинно предание : Роман / Юзеф И. Крашевски ; Прев. от пол. Димитър Икономов ; Худож. Симеон Венов ; [С послесл. от Лилия Рачева]. - София: Отечество, 1985. - 343 с. : с ил.; 21 см. - (Избрани книги за деца и юноши)

Ориг. загл. Stara basn / Jozef Ignacy Kraszewski.

УДК 884-93-31

Именен показалец

Крашевски, Юзеф Игнаци

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / К89
Инв. №
14134

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)