КАТАЛОГ КНИГИ

Конрад, Джоузеф
По суша и море : Повести / Джоузеф Конрад ; Прев. от англ. Борис Миндов. - Варна: Георги Бакалов, 1981. - 312 с.; 20 см. - (Бибриотека Океан; 24)

Ориг. загл. Doubleday / Joseph Conrad

УДК 820-32

Именен показалец

Конрад, Джоузеф

Предметен показалец

Английска литература

Сигнатура
820/899 / К81
Инв. №
10918

Още от същия автор

Конрад, Джоузеф. Сърцето на мрака. София: Народна младеж, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8275 | Имена в показалеца: 4957

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)