КАТАЛОГ КНИГИ

Колин, Владимир
Бабел / Владимир Колин ; Прев. от рум. Марина Младенова ; Худож. Кирил Прашков. - София: Народна младеж, 1981. - 142 с. : с ил.; 20 см. - (Фантастика; 8)

Ориг. загл. Babel / Vladimir Colin

УДК 859.0-31

Именен показалец

Колин, Владимир

Предметен показалец

Румънска литература

Сигнатура
820/899 / К78
Инв. №
6506

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)