КАТАЛОГ КНИГИ

Кодзяс, Костас
Окадено небе : Роман / Костас Кодзяс ; Прев. от гр. Никола Радев. - София: Народна младеж, 1974. - 319 с.; 20 см. - (Меридиани; 80)

Ориг. загл. O kapnismenos iranos

УДК 877.4-31

Именен показалец

Кодзяс, Костас

Предметен показалец

Гръцка литература

Сигнатура
820/899 / К72
Инв. №
2651

Още от същия автор

Кодзяс, Костас. Галерия №7. София: Профиздат, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)