КАТАЛОГ КНИГИ

Кодзяс, Костас
Галерия №7 : Роман / Костас Кодзяс ; Прев. от гр. Савас Ахилеас ; Худож. Енчо Минков. - София: Профиздат, 1970. - 459 с. : с ил.; 17 см. - (Библиотека Балкански писатели)
УДК 877.4-31

Именен показалец

Кодзяс, Костас

Предметен показалец

Гръцка литература

Сигнатура
820/899 / К72
Инв. №
7751

Още от същия автор

Кодзяс, Костас. Окадено небе. София: Народна младеж, 1974


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)