КАТАЛОГ КНИГИ

Кирица, Константин
Страсти : Роман / Константин Кирица ; Прев. от рум. Спаска Кануркова. - София: Издателство на ОФ, 1987. - 487 с.; 20 см.

Ориг. загл. Pasiuni / Constantin Chirita

УДК 859.0-31

Именен показалец

Кирица, Константин

Предметен показалец

Румънска литература

Сигнатура
820/899 / К57
Инв. №
14993

Още от същия автор

Кирица, Константин. Замъкът на момичето в бяло. София: Отечество, 1986

Кирица, Константин. Черният ужас. София: Народна култура, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)