КАТАЛОГ КНИГИ

Балабанов, Александър
И аз на тоя свят : Автобиографична повест / Александър Балабанов ; Подб., комент. и ред., [с предг.] Тодор Боров. - София: Отечество, 1979. - 271 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7.09(092)+807(092)+886.7-32+92 Балабанов, Александър

Именен показалец

Балабанов, Александър (за него)

Сигнатура
886.7-3/Б18
Инв. №
1508

Още от същия автор

Балабанов, Александър и др. Джобен английско-български речник. София: Евразия, 1991

Балабанов, Александър. Студии, статии, рецензии, спомени. София: Бълг. писател,


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)