КАТАЛОГ КНИГИ

Канети, Елиас
Спасеният език : Историята на едно детство / Елиас Канети ; Прев. Елисавета Кузманова. - София: Народна култура, 1981. - 344 с.; 20 см.

Ориг. загл. Die gerette Zunge / Elias Canetti

УДК 830(436)-94

Именен показалец

Канети, Елиас

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899 / К25
Инв. №
8949

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)