КАТАЛОГ КНИГИ

Калеб, Векослав
Прекрасния прах / Векослав Калеб ; Прев. от сърбохърв. Сийка Рачева. - София: Народна култура, 1973. - 158 с.; 20 см. - (Библ. Книги за всички; 98)

Ориг. загл. Divota prasine / Vjekoslav Kaleb

УДК 886.2-32

Именен показалец

Калеб, Векослав

Сигнатура
820/899 / К16
Инв. №
6673

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)