КАТАЛОГ КНИГИ

Йонаш, Ян
Под знака на девата : Роман / Ян Йонаш ; Прев. от словаш. Пенка Плахарова. - София: Народна култура, 1977. - 200 с.; 17 см.

Ориг. загл. Znameni panny / Jan Jonas

УДК 885.4-31

Именен показалец

Йонаш, Ян

Предметен показалец

Словашка литература

Сигнатура
820/899 / Й79
Инв. №
3045

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)