КАТАЛОГ КНИГИ

Инерхофер, Франц
Сенчеста страна : [Роман] / Франц Инерхофер ; Прев. от нем. [с послесл.] Боян Вълчев. - София: Народна култура, 1983. - 208 с.; 20 см.

Ориг. загл. Schattseite / Franz Innerhofer

УДК 830(436)-31

Именен показалец

Инерхофер, Франц

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899 / И64
Инв. №
11766

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)